??? ขอบคุณผู้สนับสนุนงานทุกท่านเพื่อนสมาชิกชาวโฟล์คทุกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กลุ่ม คลับ

??? ขอบคุณผู้สนับสนุนงานทุกท่านเพื่อนสมาชิกชาวโฟล์คทุกคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กลุ่ม คลับ

การเติบโตของงาน siam vw festival ในทุกๆปี ผู้จัดพยายามที่จะสร้างงานให้โตและยิ่งใหญ่ โดยการสนับสนุนหลายภาคส่วนรวมพลังและพัฒนาให้งานมีคุณภาพมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับงานเพื่อต่อยอดให้ปีต่อๆไป

ผู้จัดจะยืนอยู่ได้เพื่อสร้างงานให้เพื่อนชาวโฟล์คมีงานใหญ่ประจำทุกๆปี แต่สิ่งที่ทางผู้จัดวางระเบียบ มีข้อกำหนดต่างๆในพื้นที่เพื่อการอยู่ร่วมกันในคนหมู่มากแยกในเรื่องของพื้นที่ในงานให้ชัดเจน...
แต่ปีนี้ทางเราได้มองเห็นในหลายๆจุดที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางผู้จัด ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ชี้แจ้งไว้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมาแบบนี้ จะทำให้ทางผู้จัดลำบากใจที่จะสร้างงานออกมาให้ดีและสมบูรณ์

แต่อย่างไรแล้วคณะผู้จัดงานก็ต้องขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงที่ทุกท่านเข้าร่วมงาน.จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงและจบไปด้วยดี

ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตาม ผู้จัดขอน้อมรับและจะพัฒนาให้ทุกๆอย่างดียิ่งๆขึ้นไป