ภาพบรรยากาศโดยรวม VW Classic Car Rally #5

ภาพบรรยากาศโดยรวม VW Classsic Car Rally#5
วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2561 เส้นทาง กรุงเทพฯ - ชะอำ (พี ไพรเวท รีสอร์ท) #siamvwfestival